Εργαλείο αυτοαξιολόγησης για νέους / μαθητές

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΟΗΘΕΙΑ

Καλώς ήλθατε στο εργαλείο αυτοαξιολόγησης για νέους/μαθητές


Αποποίηση ευθυνών:
Αυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν είστε άνω των 14 ετών. Εάν είστε κάτω των 14 ετών, μην συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, αν και εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για το θέμα. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο του έργου LEAD-Online. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δεν θα λάβετε καμία πληρωμή ή ανταμοιβή για αυτό.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν θα μπορέσουμε να σας ταυτοποιήσουμε. Μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή οτιδήποτε θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του οικογενειακού σας ονόματος, της διεύθυνσης κατοικίας ή του αριθμού τηλεφώνου σας. Προκειμένου να σας προστατεύσουμε πλήρως, δεν θα συλλέξουμε τη διεύθυνση IP σας. Αυτή η προσέγγιση στο εργαλείο αυτοαξιολόγησης και η διατήρηση της ανωνυμίας του περιεχομένου θα διασφαλίσει ότι ενεργούμε πλήρως σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Όνομα / Ψευδώνυμο (προαιρετικό πεδίο)
Email (προαιρετικό πεδίο)

Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και ανεξαρτήτως συνόρων.

https://rm.coe.int/prems-083822-gbr-2018-recommendation-on-combating-hate-speech-memorand/1680a70b37

Ως ρητορική μίσους νοείται όλα τα είδη έκφρασης που υποκινούν, προωθούν, διαδίδουν ή δικαιολογούν βία, μίσος ή διακρίσεις εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας προσώπων ή που τα δυσφημεί λόγω των πραγματικών ή αποδιδόμενων προσωπικών χαρακτηριστικών ή κατάστασής τους όπως «φυλή », χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, εθνικότητα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, ηλικία, αναπηρία, φύλο, ταυτότητα φύλου και σεξουαλικός προσανατολισμός. Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν τη σχέση μεταξύ των δύο.


Μάθε, Ασχολήσου, Δράσε:
Ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Copyright © 2022 Lead Online – Self Assessment Tool