Ρητορική μίσους - Εργαλείο αυτοαξιολόγησης για εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών μέσων

Το έργο LEAD-Online στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε νέους, εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών μέσων σε 7 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία), ως ένας τρόπο καταπολέμησης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και ενδυναμώνοντάς τους να γίνουν φορείς αλλαγής. Στόχος του είναι να ανοίξει χώρους συζήτησης για τη ρητορική μίσους, προωθώντας μια στάση και συμπεριφορά που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες.

Με αυτό το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ρητορικής μίσους σας προσκαλούμε να αναλογιστείτε και να αξιολογήσετε το επίπεδο ευαισθητοποίησής σας σχετικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο· πώς να αναγνωρίσετε το περιεχόμενο μίσους· ποιοι είναι τα θύματα και οι θύτες· ποιος είναι ο αντίκτυπος του διαδικτυακού μίσους στους ανθρώπους· ξέρετε πώς να απαντήσετε σε περιεχόμενο μίσους.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτό δεν είναι ένα τεστ και δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Απλά να είστε ειλικρινείς, σκεπτόμενοι τις δικές σας εμπειρίες και απόψεις. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε ποιοι είστε μέσω των απαντήσεών σας.

Η αξιολόγηση δεν θα σας πάρει περισσότερο από 12 λεπτά. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις επιλέγοντας μία ή περισσότερες επιλογές.

Το ερωτηματολόγιο περιέχει ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου μίσους. Εάν πιστεύετε ότι ένα τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να προκαλέσει αναμνήσεις εμπειριών που είχατε ή ότι είναι πιθανό να αναστατωθείτε με άλλο τρόπο, επικοινωνήστε με ένα άτομο από την τοπική ομάδα έργου του LEAD-Online και συζητήστε το μαζί του πριν αποφασίσετε εάν θα συμμετάσχετε ή όχι.


Μάθε, Ασχολήσου, Δράσε:
Ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Copyright © 2022 Lead Online – Self Assessment Tool