инструмент за самооценка на речта на омразата за учители, медийни/социални медийни активисти

Проектът LEAD-Online има за цел да засили критичното мислене и уменията за дигитална и медийна грамотност у млади хора, учители, активисти от медии/социални медии в 7 държави (Австрия, България, Кипър, Хърватия, Италия, Гърция, Румъния), като начин за противодействие на речта на омразата онлайн и като ги овласти да станат агенти на промяната. Проектът има за цел да създаде свободни пространства за обсъждане на речта на омразата, насърчавайки отношение и поведение, които зачитат човешките права и ценности.

С този инструмент за самооценка на речта на омразата ви каним да помислите и оцените нивото си на осведоменост относно речта на омразата онлайн; как да разпознаем насаждащо омраза съдържание; кои са жертвите и извършителите; какво е въздействието на онлайн омразата върху хората; знаете ли как да реагирате на насаждащо омраза съдържание.

Това не е тест и няма верни или грешни отговори. Просто бъдете честни, мислейки за собствения си опит и мнение. Въпросникът е анонимен, което означава, че не можем да идентифицираме кой сте чрез вашите отговори.

Тестът ще ви отнеме не повече от 12 минути. Можете да отговорите на въпросите, като изберете една или повече опции.

Въпросникът съдържа някои примери за насаждащо омраза съдържание. Ако смятате, че такова съдържание може да предизвика спомени за преживявания, които сте имали, или че има вероятност да се разстроите по друг начин, моля, свържете се с човек от местния екип на проекта на LEAD-Online и обсъдете това с него, преди да решите дали да участвате или не. (Пишете ни на имейл office@sofia-da.eu)

Учете, ангажирайте се, действайте
Дигитални инструменти за предотвратяване и противодействие на речта на омразата онлайн

Copyright © 2022 Lead Online – Инструмент за самооценка