Учете, ангажирайте се, действайте

Дигитални инструменти за предотвратяване и противодействие на речта на омразата онлайн

Разработване на многоезичен онлайн инструмент за самооценка на езика на омразата (HS-SAT)

Инструментът помага на участващите организации, учители, ученици да осъзнаят дали (не)съзнателно използват реч на омразата в ежедневието си.

Инструмент за самооценка на речта на омразата за младежи и студенти

Ако сте младеж на възраст между 14 и 19 години, бихме искали да ви зададем няколко въпроса относно вашият опит в интернет и социалните медии.

Знаете ли какво е реч на омразата? Знаете ли как да разпознаете речта на омразата онлайн? Какво означава за вас правото на свобода на словото? Били ли сте свидетел или жертва на реч на омразата? Знаете ли къде да потърсите помощ и как да отговорите на онлайн омразата?

Проектът LEAD-Online се стреми да помогне на младите хора да разберат по-добре какво е речта на омразата онлайн, как да я разпознават и да й противодействат. Но първо искаме да чуем вашето мнения и опит с този феномен.

Инструмент за самооценка на речта на омразата за учители, медийни/социални медийни активисти

Проектът LEAD-Online има за цел да засили критичното мислене и уменията за дигитална и медийна грамотност у млади хора, учители, активисти от медии/социални медии в 7 държави (Австрия, България, Кипър, Хърватия, Италия, Гърция, Румъния), като начин за противодействие на речта на омразата онлайн и като ги овласти да станат агенти на промяната. Проектът има за цел да създаде свободни пространства за обсъждане на речта на омразата, насърчавайки отношение и поведение, които зачитат човешките права и ценности.

С този инструмент за самооценка на речта на омразата ви каним да помислите и оцените нивото си на осведоменост относно речта на омразата онлайн; как да разпознаем насаждащо омраза съдържание; кои са жертвите и извършителите; какво е въздействието на онлайн омразата върху хората; знаете ли как да реагирате на насаждащо омраза съдържание.

Проектът

Проектът LEAD-Online има за цел да засили критичното мислене и уменията за дигитална и медийна грамотност у млади хора, учители, активисти от медии/социални медии в 7 държави (Австрия, България, Кипър, Хърватия, Италия, Гърция, Румъния)

Партньори

Учете, ангажирайте се, действайте
Дигитални инструменти за предотвратяване и противодействие на речта на омразата онлайн

Copyright © 2022 Lead Online – Инструмент за самооценка