Μάθε, Ασχολήσου, Δράσε

Ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου online εργαλείου αυτοαξιολόγησης ρητορικής μίσους

(Hate Speech Self- Assessment Tool - HS SAT)

Το HS-SAT εργαλείο βοηθά τους συμμετέχοντες οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, να συνειδητοποιήσουν εάν χρησιμοποιούν (α)συνείδητα τη ρητορική μίσους στην καθημερινή τους ζωή.

Ρητορική μίσους - Εργαλείο αυτοαξιολόγησης για νέους / μαθητές

Είστε μεταξύ 14 και 19 ετών; Τότε, στη συνέχεια θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες σας στο διαδίκτυο.

Ξέρετε τι είναι η ρητορική μίσους; Ξέρετε πώς να αναγνωρίσετε τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο; Τι σημαίνει για εσάς το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου; Υπήρξατε μάρτυρας ή θύμα ρητορικής μίσους; Ξέρετε πού να ζητήσετε βοήθεια και πώς να απαντήσετε στο διαδικτυακό μίσος;

Το έργο LEAD-Online προσπαθεί να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, πώς να την αναγνωρίσουν και να την αντιμετωπίσουν. Αλλά πρώτα, θέλουμε να ακούσουμε για τις απόψεις και τις εμπειρίες σας σχετικά με τη ρητορική μίσους.

Ρητορική μίσους - Εργαλείο αυτοαξιολόγησης για Εκπαιδευτικούς / Ακτιβιστές μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών μέσων

Το έργο LEAD-Online στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε νέους, εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών μέσων σε 7 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία), ως ένας τρόπο καταπολέμησης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και ενδυναμώνοντάς τους να γίνουν φορείς αλλαγής. Στόχος του είναι να ανοίξει χώρους συζήτησης για τη ρητορική μίσους, προωθώντας μια στάση και συμπεριφορά που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες.

Με αυτό το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ρητορικής μίσους σας προσκαλούμε να αναλογιστείτε και να αξιολογήσετε το επίπεδο ευαισθητοποίησής σας σχετικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο· πώς να αναγνωρίσετε το περιεχόμενο μίσους· ποιοι είναι τα θύματα και οι θύτες· ποιος είναι ο αντίκτυπος του διαδικτυακού μίσους στους ανθρώπους· ξέρετε πώς να απαντήσετε σε περιεχόμενο μίσους.

Project

Το έργο LEAD-Online στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε νέους, εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών μέσων σε 7 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία).

Συνεργάτες


Μάθε, Ασχολήσου, Δράσε:
Ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Copyright © 2022 Lead Online – Self Assessment Tool