SAT-Adults (BG)

Добре дошли в инструмент за самооценка на речта на омразата за учители, медийни/социални медийни активисти


Отказ от отговорност:
Този въпросник трябва да се попълва само ако сте на възраст над 14 години. Ако сте под 14 години, моля, не попълвайте въпросника, въпреки че оценяваме интереса ви към темата. Резултатите от въпросника ще бъдат използвани само за изследователски цели в контекста на проекта LEAD-Online. Участието е доброволно и няма да получите заплащане или награди за него.

Въпросникът е анонимен и няма да можем да ви идентифицираме. Моля, не предоставяйте лични данни или нещо, което би ви идентифицирало, включително собствено име, фамилия, домашен адрес или телефонен номер. За да ви защитим напълно, ние няма да събираме вашия IP адрес. Този подход към инструмента за самооценка и запазването на съдържанието анонимно ще гарантира, че действаме напълно в съответствие със законите на Европейския съюз за защита на данните, Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Име/Псевдоним (незадължително поле)
имейл (незадължително поле)

Leave a Reply

Your email address will not be published.